Voor thuis: standaardversie

Onze typcursus Type-Ocean is ontwikkeld om in zijn geheel thuis te volgen zonder lesbijeenkomsten. Dit is de standaardversie.

Voor thuis en op school: scholenversie

Toch stellen de meeste ouders het op prijs dat hun kind extra lessen op school ontvangt. Zodat er ook het toezicht van een aanwezige docent op de voortgang van de typcursus is. Op hun verzoek geven wij dan ook een aantal extra lessen op school. Voorwaarde voor deze scholenversie is wel dat er zich zo'n 10 cursisten inschrijven.

Flyers op scholen

Op de scholen waar de extra lessen worden gegeven, krijgen de ouders van de betreffende kinderen via school een flyer thuis gemaild met informatie hoe zij hun kinderen kunnen inschrijven voor de scholenversie. Daarna volgt nadere informatie over plaats, datum en tijd van de lessen. Is er al een groep op school begonnen? Neem dan contact met ons op voor een verlate instroming of reservering voor het volgende jaar.

Nog geen flyers op jouw school?

Worden er bij jou op school nog geen flyers uitgereikt en dus geen extra lessen verzorgd, dan kan je ons mailen of bellen. Wij nemen dan contact op met de schoolleiding voor foldering en het geven van de extra lessen.