Jouw vragen?

Voor wie is de training van Type-Ocean bedoeld?

Voor kinderen van 8 - 13 jaar, die van avontuur houden. Ben je ouder dan kan je de cursus natuurlijk ook volgen en een goede typvaardigheid aanleren. Bedenk dan wel dat de hele setting van de typcursus gericht is op bovenstaande leeftijd.

Werkt Type-Ocean anders dan een gewone typcursus?

Bij Type-Ocean ga je niet maar wat saaie lesjes typen. Nee, je gaat op zee-avontuur! Elke reis weer wordt je verrast met wat je beleeft en hoe dat uitgebeeld wordt.

Nieuwe letters worden op het scherm uitgelegd en voorgedaan door letteranimaties gevolgd door droogoefenen. Bij veel trainingen wordt dit overgeslagen, terwijl het juist van groot belang is om vanaf het eerste begin de handbewegingen goed aan te leren. Dit voorkomt gerommel en veel fouten.

Je krijgt voortdurend je scores te zien met als het nodig is aanwijzingen om beter te typen.

Zonodig krijg je, of mag je kiezen voor, gerichte extra oefening om je typvaardigheid te verbeteren.

Het zeerooster helpt je bij de planning van de oefeningen, zodat je gemakkelijk bij blijft.

Je werkt in jouw eigen vertrouwde thuisomgeving en bij de Scholenversie ook in het pc-lokaal van de school.

Wat zijn letteranimaties?

Bij elke nieuw aan te leren letter wordt deze vooraf gegaan door een animatie van die nieuwe letter. De handbeweging naar de nieuwe letter wordt een aantal keren op het scherm getoond, zodat je ziet wat de goede handbeweging is. Verkeerde handbewegingen worden zo voorkomen of afgeleerd. Ook tijdens het verloop van de cursus kan via de knop Letteranimaties altijd even gekeken worden hoe een bepaalde toets aangeslagen wordt.

Wat is droogoefenen?

Bij droogoefenen maak je gedurende 1 minuut zelf de handbeweging naar de nieuw aan te leren toets. Je raakt hem in het midden met de juiste vinger aan en je zegt de naam van de letter. Hiermee koppel je in je hoofd de beweging naar de letter aan de letter zelf, waardoor het typen een automatisme wordt. Hierdoor leer je de beweging makkelijker, sneller en beter aan. Het bevordert foutloos typen.

Is Type-Ocean geschikt voor iedere computer?

De thuiscomputer dient een internetaansluiting te hebben en een recente browser. De schermresolutie moet minimaal 1024 x 768 zijn.

Hoe werkt de begeleiding bij de cursus?

Er is de directe begeleiding vanuit het programma, zoals uitleg lichaamshouding, handstand, greepwegen en hoe blind en regelmatig te typen. Beelden en letteranimaties verduidelijken dit nog.

Directe resultatenoverzichten op de oefeningen geven aan hoe goed de vorderingen zijn. Deze zijn tussen de oefeningen door ook te zien onder de knop Reisresultaten.

Zonodig wordt er gerichte extra lesstof aangeboden om voldoendes te kunnen scoren. Aan het eind van elke reis zie je het resultatenoverzicht van die reis.

De ritmenormering past zich aan jou aan. Jij gaat op eigen typsnelheid, wat betreft aanslagen per minuut, door de lesstof heen.

Bij de Scholenversie zijn er ook de extra lesbijeenkomsten met aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de typvaardigheid door een gekwalificeerde en ervaren docent.

Waar nodig neemt de docent gericht contact op met jou en/of je ouder(s) om een goede voortgang van de cursus te bevorderen.

Voor vragen en overleg kan je ook terecht bij onze servicedesk. 

Wat is het gebruikelijke cursustempo?

Onze cursisten bepalen bij de Standaardversie hun tempo helemaal zelf. De training is bij 5 dagtaken in de week in 30 uur afgerond, maar het kan ook sneller of langzamer. Bij de Scholenversie wordt er 1 reis per week gemaakt. Tijdens vakantieperioden kan er rustiger aan worden gedaan. Type-Ocean houdt in de gaten of je geregeld oefent en neemt contact op als je een tijdje niet geoefend hebt.

Hoe lang duurt de cursus?

De cursus duurt 22 weken als er elke week 1 reis afgelegd wordt. In verband met vakanties is er wat uitloop mogelijk. De cursus duurt dan ongeveer een half jaar.

Waarvoor is het zeerooster bedoeld?

Het zeerooster is een handig hulpmiddel bij het plannen van de oefeningen. Je reist 1 reis per week en doet dat met 3 tot 6 dagtaken. Bij voorkeur 5 dagtaken per week, zodat je per dag ongeveer 15 á 20 minuten aan boord zit te typen.

Loop je wat voor of juist achter op jouw planning dan kan je dat zien in het zeerooster. Je kunt de gashendel dan naar voren of juist naar achteren schuiven. Ofwel: je kunt wat rustiger aandoen of je moet wat oefeningen meer typen om op schema te blijven.

Wat is het slagingspercentage van Type-Ocean?

Het slagingspercentage was het afgelopen jaar voor de achtste keer 100 %!

Wat kost de typcursus van Type-Ocean?

De Standaardversie kost € 149,95; met dyslexievariant € 164,95.
De Scholenversie kost € 195,--; met dyslexievariant € 210,--

Voor 3 termijnenbetaling en gezinskorting zie onder 'Leer typen' de knop Cursuskosten.

Krijg ik korting als meerdere kinderen in mijn gezin deelnemen aan Type-Ocean?

Voor gezinnen die vanaf 1 januari 2015 een tweede of volgend kind inschrijven, geldt onze gezinskorting. Bij deze stapelkorting krijgt het tweede kind dat onze cursus Type-Ocean volgt 10 % korting, het derde kind 20 %, vierde 30 %, vijfde 40 %, zesde 50 %, enz. Vanaf het elfde kind is onze typcursus dus gratis.

Kan ik de training van Type-Ocean eerst een tijdje proberen?

Mocht Type-Ocean je niet bevallen, dan kan je je aankoop binnen 14 dagen annuleren door een mail te sturen aan service@type-ocean.nl of door een  brief te verzenden naar Instituut Van den Heuvel, Binnendams 98, 3373 AE  Hardinxveld-Giessendam. Daarnaast dien je de welkomstmap te retourneren. Je krijgt dan het cursusgeld teruggestort.

Kan ik stoppen midden in een oefening?

Ja, met behulp van de pauzeknop. De tijd staat dan stil. Je zult de oefening wel af moeten maken om deze op te laten slaan. Anders gaat de al getypte tekst verloren en moet je de oefening opnieuw beginnen.

Wat doe ik met een nieuw e-mailadres?

• Mail ons je nieuwe e-mailadres. Vermeld ook je schoolcode.

• Je kunt gewoon met je oude adres als gebruikersnaam blijven inloggen.

Wat doe ik bij ziekte? / Kan ik de cursus tijdelijk stopzetten?

Bij langdurige ziekte of andere vorm van overmacht kan de cursus tijdelijk worden stopgezet. Je moet ons dit via het contactformulier wel even mailen.

Waarom is deze site van maandag tot en met zaterdag open?

Allereerst is dit een keuze van ons in gehoorzaamheid aan het 4e liefdegebod van God, verwoord in de Decaloog (Tien Geboden), dat je kunt vinden in de Bijbel (Deuteronomium 5:12-14). De tweede reden is van praktische aard. Typvaardigheid wordt het beste aangeleerd als er op 4 tot 6 dagen per week geoefend wordt. Met ons vroegere offlineprogramma, waarmee we geen invloed op het moment van typen hadden, is ons gebleken dat een aantal kinderen tijdens de week het typen steeds uitstelde tot de zondag, omdat ze dan toch tijd genoeg hadden. Zodat zij slechts 1 keer per week typten. Dit is aantoonbaar niet goed voor het aanleren van een goede typvaardigheid en gaat ten koste van behaalde snelheid. Aangezien wij voor kwaliteit gaan, is na de eerst genoemde reden, deze praktische reden voor ons ook zeer belangrijk.